vereniging_beleidengedragregels
Image-1.png Image-2.png Image.png
 

vereniging_beleidengedragregels

Gedragscodes en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
 
De gedragscodes voor HC Derby vindt u via onderstaande link:
 
De procedure bij het verkrijgen van kaarten (KNHB en Derby)
 
Hierbij willen wij onze leden informeren over de procedure bij HC Derby ten aanzien van kaarten (gele en rode) welke uitgedeeld zijn aan spelers en coaches.
  • Heb je een kaart gekregen? Bij zowel het verkrijgen van een gele als een rode kaart, graag een mail sturen met uitleg waarom de kaart is verkregen naar [email protected]
  • Bij een rode kaart volgt in de meeste gevallen een gesprek met de tuchtcommissie.
  • Deze mail dient direct na de wedstrijd te worden verstuurd.
  • De boete (zie onderstaand schema) moet, per omgaande, na ontvangst factuur van de penningmeester worden betaald aan de penningmeester.
  • Bij in gebreke blijven volgt schorsing totdat de boete is voldaan
  • Een schorsing geldt voor de eerst volgende te spelen wedstrijd en tot en met de dag dat de schorsing is uitgezeten.
  • Het niet of te laat nakomen van een speelverbod of het manipuleren van het op naam stellen van de verkregen kaarten is 'voor rekening' van de coach en de betrokken speler(s) van het team.
  • In bijzondere situaties kan de tuchtcommissie van HcDerby besluiten een speler/coach langer dan in onderstaand schema te schorsen of een andere maatregel op te leggen.
  • De bovenstaande procedure geldt vanaf 1 januari 2013.

Gele kaart, Veld
Gele kaart, Zaal
Kaart
Boete Junior
Boete Senior
Schorsing
Boete Junior
Boete Senior
Schorsing
1e
€ 11,-
€ 16,-
-
€ 11,-
€ 16,-
-
2e
€ 11,-
€ 16,-
-
€ 11,-
€ 16,-
1 wedstrijd
3e
€ 11,-
€ 16,-
1 wedstrijd
€ 11,-
€ 16,-
1 wedstrijd
4e
€ 11,-
€ 16,-
-
€ 11,-
€ 16,-
2 wedstrijden
5e
€ 11,-
€ 16,-
2 wedstrijden
€ 11,-
€ 16,-
2 wedstrijden

 

Rode kaart, Veld & Zaal
Incident
Boete Junior
Boete Senior
Schorsing
Verbaal
€ 11,-
€ 16,-
1 wedstrijd
Fysiek
€ 11,-
€ 16,-
1 wedstrijd

Geldigheid procedure seizoen 2017-2018
 
 
 

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht
078 - 6100208

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht