Contributie
DSC_6576.JPG Image-1.png Image-2.png Image.png
 

Contributie

Voor het seizoen 2019 – 2020 gelden de volgende contributiebedragen.

Voor het bepalen van de hoogte van de contributie is de leeftijd bepalend. Hiervoor geldt de leeftijdscategorie welke hieronder staat vermeld.

Categorie

Contributie

Trainingslid

A

Geboren van 01/10/01 t/m 30/09/2003

€ 258.00

€ 181.00

B

Geboren van 01/10/03 t/m 30/09/2005

€ 258.00

€ 181.00

C

Geboren van 01/10/05 t/m 30/09/2007

€ 258.00

€ 181.00

D

Geboren van 01/10/07 t/m 30/09/2009

€ 258.00

€ 181.00

E

Geboren van 01/10/09 t/m 30/09/2011

€ 217.00

€ 152.00

F

Geboren van 01/10/11 t/m 30/09/2012

€ 196.00

€ 138.00

Coolkidz

Geboren van 01/10/12 t/m 30/09/2013

€ 140.00

 

Funkey

Geboren van 01/10/13 t/m 30/09/2015

€ 103.00

 

Jonge senioren

Geboren van 01-10-1995 t/m 30-09-2001

€ 273.00

 

Senioren

Geboren voor 01-10-1995

€ 309.00

 

Trimhockey

 

€ 186.00

 

Fithockey

 

€ 114.00

 

Niet spelend lid

 

€ 75.00

 

Selectie toeslag

Voor A1, B1, C1, D1, Dames 1 & Heren 1

€ 50.00

 

Zaalhockey

 

€ 75.00

 

Inschrijfgeld

 

€ 40.00

 

Maximale contributie gezin

 

€ 1.000,00

 

 

Opmerkingen contributie-schema 2019-2020:

·In de statuten is bepaald dat het verenigingsjaar gelijk gesteld is aan het boekjaar dus van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.

·Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, wordt er tot tot januari pro rato herrekend, met dien verstande dat de minimale contributie € 75,- voor D-leden en ouder c.q. € 50,- voor de jongste jeugd zal bedragen. Na januari blijft de volledige contributie verschuldigd en vindt er geen restitutie meer plaats.

·Bij tijdelijk stoppen met hockeyen kan het lidmaatschap op niet spelend worden gezet en zodra er weer gehockeyd kan worden, wordt het lidmaatschap pro rato omgerekend. Indien er sprake is van een restitutie in verband met medische redenen, dan dient er een doktersverklaring ingediend te worden. Er wordt alléén herrekend als het lid zich heeft afgemeld bij de start van de ziekteperiode én na afloop.

·Peildatum voor de leeftijdscategorie: 1 oktober

·De contributiebetaling uitsluitend o.b.v. ClubCollect (meer info hieronder)

·Het incasseren van de zaalcontributie vindt separaat plaats

·Voor F, Coolkidz en Funkey is de zaal contributie €35

·Trainingsleden spelen geen wedstrijden

·De Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2018 heeft besloten dat er een selectie toeslag in rekening wordt gebracht voor de teams genoemd hierboven. Deze teams maken gedurende een langere periode gebruik van de faciliteiten. Deze teams worden getraind door meer gekwalificeerde trainers en spelen doorgaans op een waterveld.

·De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en is niet van toepassing op de zaalhockeybijdrage.

ClubCollect

Het proces rondom de inning van de contributies wordt voor ons gedaan door Club Collect. Club Collect zal hiervoor naar ieder clublid een e-mail verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. Het betaalverzoek betreft de reguliere contributie. Voor de aparte zaal hockey factuur (veelal jeugd) wordt op een later tijdstip gefactureerd. Ook dit jaar is het weer mogelijk om ineens of in termijnen te betalen.

Het is de bedoeling dat u de (keuze van) betaling binnen 10 dagen na ontvangst van de mail aan Club Collect doorgeeft. Dit doet u door op de link van Club Collect in de mail of in het sms-bericht (koppeling openen) te klikken. U komt dan op uw persoonlijke betaalpagina van Club Collect. Hier kunt u uw telefoonnummer, woonadres en email adres controleren en eventueel aanpassen of invullen. Op uw persoonlijke pagina kunt u tevens aangeven of u het gehele bedrag ineens of in drie gelijke termijnen wilt betalen. Bij de keuze voor volledige betaling ineens kunt u via IDEAL of via automatische incasso uw betaling verrichten. Bij de keuze voor betalen in termijnen moet u Club Collect machtigen om de bedragen van uw rekening af te mogen schrijven. Let op dat u de naam rekeninghouder en het IBAN nummer juist invult! Per termijn kunt u (binnen een marge) een datum uitkiezen waarop de betaaltermijn aan de bank wordt aangeboden. Voor gespreid betalen wordt per termijn € 2,50 extra op uw nota in rekening gebracht (bij een contributiebedrag onder de € 150,- is dit € 1,50 per termijn). De bedragen zullen rond de door Club Collect aangegeven periode van uw rekening worden afgeschreven.

De eerste termijn of volledige betaling moet eind september voldaan zijn. Uiterlijk in november zal de laatste termijn worden afgeschreven. Indien u ná 30 september uw keuze van betalingswijze aangeeft, wordt de eerste termijn meteen doorgegeven aan de bank. De tweede en derde termijn worden niet opgeschort. Indien de contributienota niet van uw rekening afgeschreven kan worden of bij stornering van een (deel) betaling om wat voor reden dan ook wordt er € 3,50 storneringskosten per gestorneerde termijn in rekening gebracht. De gestorneerde deelbetaling wordt verdeeld over de resterende betaaltermijnen. Bij volledige betaling in één keer is de uiterste betaaldatum 15 oktober. Bij gespreid betalen is de laatste en uiterste betaaldatum 30 november. Indien u te laat betaalt, wordt er een boete van € 10,- per factuur opgelegd.

Indien u geen mail van Club Collect heeft ontvangen of u niet kunt internet bankieren, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 september a.s. van u. U kunt mailen naar; [email protected]

Adreswijziging / verhuisberichten, wijziging in telefoonnummer enzovoort, kunt u doorgeven aan [email protected]

Voor meer informatie over Club Collect verwijzen wij u graag naar de website www.clubcollect.com

 

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht
078 - 6100208

Alleen op zaterdag en zondag te bereiken

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht