FAQ
Image-1.png Image-2.png Image.png
 

FAQ - Veelgestelde vragen

Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Accommodatie  Aantal vragen: 3
 Arbitrage  Aantal vragen: 1
 Bar  Aantal vragen: 1
 Corona  Aantal vragen: 7
 HC Derby  Aantal vragen: 1
 Lidmaatschap  Aantal vragen: 11
 Route  Aantal vragen: 1
 Website / Narrowcastingschermen  Aantal vragen: 3
 Wedstrijdsecretariaat  Aantal vragen: 3

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Lidmaatschap
01: Funkeys (jongens en meisjes vanaf 5 jaar) 
Funkey bij Derby 
Jongens en meisjes kunnen nu al vanaf 5-jarige leeftijd kennis maken met hockey. Derby is namelijk gestart met Funkey! Bij Funkey wordt in het begin gebruik gemaakt van zachte materialen voor bal en stick. Daarnaast wordt spelenderwijs aandacht besteed aan beweegtechniek en motoriek. Het op een speelse manier, dus met ‘fun’ leren hockeyen, is de ‘key’! Funkey vindt plaats op woensdag van 16.30 tot 17.30 uur. Ze kunnen gedurende 4 weken vrijblijvend kennis maken met elkaar en met Funkey, voordat een eventueel lidmaatschap ingaat.
Voor Funkey hebben de kinderen nodig:
- Sportieve kleding
- Stevige sportschoenen
- Bij voorkeur een gebitbeschermer en scheenbeschermers
- Eventueel een hockeystick, maar deze kan ook worden geleend bij de club

Aanmelden voor Funkey kan via e-mail: [email protected].
 
02: Hockeyschool / Benjamins (tussen de 6 en 10 jaar) 
De hockeyschool wordt gehouden op zondagochtenden. De hockeyschool voor seizoen 2022-2023 worden gehouden op woensdagen van 16.30 tot 17.45 uur. Deze hockeyschool is voor alle kinderen tussen de 6 en 10 jaar. Er zijn geen kosten verbonden aan de hockeyschool en je mag dan 3 keer komen trainen.

De kinderen kunnen dan spelenderwijs kennismaken met de hockeysport.

Nodig zijn sportieve kleding, stevige sportschoenen, scheenbeschermers en een hockeystick. Een hockeystick kan eventueel ook van HC Derby geleend worden.
 
U kunt uw zoon of dochter per mail aanmelden via [email protected]
Graag hierbij de volgende gegevens vermelden: voor- en achternaam, geboortedatum, telefoonnummer en eventuele bijzonderheden
 
03: Junioren (8-18 jaar) 
 
04: Senioren / Veteranen 
 
05: Trimhockey 
Sinds het seizoen 2008/2009 wordt bij HC Derby het zogenaamde trimhockey gespeeld.
Inmiddels zijn er 2 gemengde trimgroepen, die onder leiding van ervaren trainers hockeyen.
Elke dinsdag en donderdagavond van 20.30 tot 22.00 kunt u ons vinden op het veld.
Ook in de wintermaanden wordt, tenzij de weersomstandigheden het niet toelaten, gewoon doorgetraind.
De groep bestaat uit spelers met een hockeyverleden maar ook uit spelers die voor het eerst zelf actief met de sport kennis maken.
In de training ligt het accent op conditie, techniek en spel. Daarnaast proberen we voor de liefhebbers ook enkele malen per seizoen tegen een trimgroep van een andere hockeyvereniging te spelen. Na 22.00 uur wordt nog gezellig nagekaart in het clubhuis, waar de bardienst door de trimmers wordt verricht.
Wat de trimmers erg aanspreekt is de vrijblijvende aanwezigheid op de trainingsavond zonder competitieverplichtingen. Maar ook het feit dat er gemengd gespeeld wordt, wordt als plezierig ervaren.

Inmiddels is duidelijk dat het concept dermate populair is dat er een gestage groei plaatsvindt.
 
Mocht u belangstelling hebben dan kunt u zich wenden tot ondergetekende.
Iedereen die belangstelling heeft, wordt in de gelegenheid gesteld om driemaal vrijblijvend mee te doen. Daarna moet de keuze gemaakt worden of men lid wil worden. (zie voor de contributie de site van Derby)
Uiteraard kunt u mij ook voor andere vragen op het gebied van de trimhockeyers benaderen.
Martin Pol ([email protected])
 
06: Fithockey 
Vanaf oktober 2009 is het mogelijk om bij HC Derby fithockey te spelen. Dit is een sport waarvan de spelregels zodanig zijn aangepast dat juist senioren de sport kunnen beoefenen. Wilt u een indruk van de sport krijgen, klik dan hier.
 
Heeft u belangstelling om deel te nemen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Jan Stadelmaier via [email protected] of 078-6100483.
 
Op deze flyer leest u er meer over.
 
   
07. Wat kost het lidmaatschap van HC Derby ? Wat zijn de contributiebedragen? 

Voor de bedragen verwijzen we u graag naar de contributiepagina

 
08. Ik wil graag mijn lidmaatschap opzeggen 

Opzegging van het lidmaatschap dient te allen tijde schriftelijk te gebeuren en wel vóór 1 juni van het lopende seizoen in verband met onze verplichtingen richting de Hockeybond. Dit kan zowel per mail als per post.


Mailadres: [email protected]

Postadres: Ledenadministratie HC Derby, Postbus 347, 3330 AH Zwijndrecht.

    

Opzeggingen bij coach/captain/trainers gelden niet. Opzeggen is niet mogelijk zolang de contributie niet volledig is betaald.

Bij te late opzegging is onherroepelijk contributie voor het komende seizoen verschuldigd.


Blessures


Mocht u ten gevolge van een blessure langere tijd niet kunnen hockeyen, dan kan in overleg met de penningmeester eventueel gedeeltelijke restitutie van de contributie plaatsvinden. Een doktersverklaring dient dan overlegd te worden. Tevens dient de blessure tijdig gemeld te worden.


Omzetting lidmaatschap


Naast het beëindigen van uw lidmaatschap bestaat er ook de mogelijkheid uw spelend lidmaatschap om te zetten in een niet-spelend lidmaatschap. Wilt u wel blijven hockeyen maar geen competitiewedstrijden willen/kunnen spelen, dan kunt u uw lidmaatschap omzetten in een trainingslidmaatschap.

 
09. Hoe kan ik lid worden ? 
Je kunt lid worden door het aanmeldformulier op de website in te vullen. Daarna zal dit verwerkt worden door de ledenadministratie en wordt er gekeken in welk team je ingedeeld kan worden. Na het toezenden van het definitieve inschrijfformulier is de inschrijving voltooid als het formulier getekend retour is bij de ledenadministratie. 
10. Kan ik ook een aantal keer op proef meedoen? 
In overleg kun je maximaal 3x met een team meetrainen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Graag dit aangeven op het inschrijfformulier of contact opnemen met de betreffende commissie. (TC Senioren voor Senioren en Trimhockeyers, Jeugdcommissie voor jeugddteams)  
11. Is de zaalhockey inbegrepen in de lidmaatschap? 
Voor de zaalhockey wordt apart contributie betaald. Het is mogelijk om niet mee te doen met de zaalhockey, mits tijdig aangegeven. Weet dat zaalhockey vaak, voor de jeugd, ook op zondag gespeeld, in tegenstelling tot veldhockey.  

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht