Nieuwsbericht
Image-1.png Image-2.png Image.png
 
Sponsorcommissie

Collecteren voor Oranje Fonds - Goals – Dugouts

Nieuws afbeelding 20-4-2015
Buurtverenigingen, kinderboerderijen, welzijnsorganisaties, sportverenigingen en zo ook HC DERBY… Overal in Nederland doen stichtingen en verenigingen mee aan de eerste landelijke Oranje Fonds Collecte! Vanaf 27 april, Koningsdag, gaan zij in heel Nederland langs de deuren om te collecteren voor het sociale initiatief. Fijn dat zoveel organisaties meedoen!
 
Hoe doet HC Derby mee? Aan iedere coach-manager zal het verzoek gedaan worden te collecteren zaterdag 25 april en zondag 26 april a.s. in het eigen team. Collectebussen kunnen opgehaald worden bij de wedstrijdtafel.Op zaterdag 25 april en zondag 26 april, zal er bij Derby door jeugdleden gecollecteerd worden op de sportvelden.In week 18, van 27 april t/m 1 mei a.s., mag wie wil z’n eigen straat en/of wijk collecteren. Gaarne opgeven bij [email protected] met naam-adres-email; de collectebus wordt dan bij je thuis gebracht.
 
100 % besteed in uw provincie
Het Oranje Fonds steunt sociale organisaties met geld en kennis en met campagnes als NLdoet en Burendag. We merken dat organisaties op allerlei manieren aan geld proberen te komen. Logisch, de noodzaak groeit, maar er is minder geld beschikbaar. Anderzijds willen veel mensen graag geld geven aan organisaties in hun omgeving, maar hoe? Juist voor lokale initiatieven is het vaak niet mogelijk om een collecte te organiseren.Daarom organiseert het Oranje Fonds een collecte voor sociale initiatieven.Deelnemende stichtingen en verenigingen ontvangen de helft van hun opbrengst en besteden dit aan hun doelstelling, in Nederland. Het Oranje Fonds besteedt de andere helft aan (andere) sociale organisaties in de provincie waar is gecollecteerd. Alle kosten van de collecte (organisatie, materiaal, geldverkeer) zijn voor rekening van het Oranje Fonds. Hierdoor wordt elke euro uit de collectebussen besteed aan sociale initiatieven. Al het geld wordt besteed, al het geld blijft dichtbij.

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht