Nieuwsbericht
Image-1.png Image-2.png Image.png
 
Bestuur

Energiebeleid

Nieuws afbeelding 5-10-2022

Beste Derbianen,

Het zal niemand ontgaan zijn dat er een energiecrisis is. Dat raakt veel leden persoonlijk, maar het gaat de club helaas ook raken. 

Als bestuur proberen we de gevolgen voor de leden zo beperkt mogelijk te houden, maar we zullen wel maatregelen moeten nemen.

We willen jullie daarom een beetje meenemen in de ontwikkelingen op energiegebied op onze club:

In december 2021 ging onze energieleverancier Anode failliet. Dat was erg vervelend voor Derby omdat we een langlopend gunstig energiecontract hadden. Vervolgens kregen we op dat moment slechts maximaal een jaarcontract aangeboden via SportStroom. Dit contract loopt einde van het jaar af. Het huidige voorstel voor 1 jaar vast stroom is 3x de huidige prijs en gasprijs is per eind oktober met 66% verhoogd.

Als bestuur hebben we recent besloten om de contributie met slechts € 5,00 te verhogen. Deze beslissing hebben we genomen omdat de leden ons de afgelopen twee Coronajaren volledig gesteund hebben en de contributie hebben betaald. Dat betekent echter wel dat we elders moeten bezuinigen. Het grootste gasverbruik zit op verwarming, douchen en keuken; de veldverlichting, horeca (koeling!) en het clubhuis zorgen voor het meeste elektriciteitsverbruik.

Wij denken aan de volgende maatregelen die we spoedig kunnen realiseren en waar we jullie als leden bij nodig hebben: Doordeweeks niet meer douchen en in het weekend beperkt en kort; een strikt en restrictief stookbeleid in het clubhuis; alleen wanneer strikt nodig de veldverlichting aan en direct uitzetten zodra klaar; uitzetten van de wedstrijdstand van de veldverlichting; verlichting in het clubhuis alleen aan als nodig; slimmer koelen et cetera.

Daarnaast zijn we met de duurzaamheidscommissie en sponsorcommissie een onderzoek gestart voor het vernieuwen van het dak en vervolgens het plaatsen van zonnepanelen op het dak om duurzamer en meer zelfvoorzienend te worden. Dat kan echter niet stel op sprong gerealiseerd worden. 

De overheid is zich op dit moment aan het beraden op een plan om de sportverenigingen te ondersteunen. De verwachting is dat hier begin november meer duidelijkheid over is.

Verder dan juni 2023 kijken we nu niet. Wellicht is de grootste gekte dan uit de markt.

We hebben tot 1 januari 2023 de tijd om beleid te maken, waarbij we alle leden uitnodigen om mee te denken. 

Spreek ons persoonlijk aan of mail naar [email protected].

Wordt zeker vervolgd.  

Bestuur HC Derby

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht