Nieuwsbericht
Image-1.png Image-2.png Image.png
 
Bestuur

Besluiten ALV 30 mei jl

31-5-2012 Tijdens de ledenvergadering van woensdag 30 mei is afscheid genomen van drie bestuursleden. 
Ton van Brakel (voorzitter), Madeleine van der Giessen (TC Senioren) zijn per direct teruggetreden en Peter Brands (penningmeester) zal per 1 juli (einde verenigingsjaar) zijn functie neerleggen.
Als nieuwe bestuursleden zijn gekozen Kirsten van Rooijen (vice-voorzitter) en Leo van Loon (penningmeester). Renee Hoogstad is als secretaris aangebleven en Harmjan Bootsma zal vanaf heden als voorzitter fungeren.
Voorts zijn de nieuwe contributiebedragen vastgesteld alsmede het voornemen om met een incasso te gaan werken. Omdat het afgelopen jaar de contributie niet verhoogd kon worden, nu een dergelijke beslissing voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar moest worden genomen, is de contributie voor het komende jaar met 5% (2x 2,5%) verhoogd.
Tot slot is er een presentatie gegeven over de stand van zaken met betrekking tot de voortgang van de beleidsvoornemens 2011 - 2015 inclusief een plan met mogelijkheden voor renovatie van het clubhuis en is gesproken over de meerjarenbegroting.
Bestuur HC Derby

 
Bijlage presentatie alv hc derby 2012 (mei).ppt

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht