Nieuwsbericht
Image-1.png Image-2.png Image.png
 
Bestuur

Onregelmatigheden in boekhouding HC Derby geconstateerd

7-9-2012
Bij de overdracht van de administratie door de vorige penningmeester, dhr. B, is gebleken dat er gelden onttrokken zijn aan het verenigingskapitaal en de administratie leemtes bevat. Na deze constatering heeft het bestuur meteen de KNHB van dit feit in kennis gesteld. Op dit moment wordt het bestuur dan ook op juridisch en financieel terrein bijgestaan door de KNHB. Dhr. B. heeft erkend dat hij misbruik heeft gemaakt van zijn vertrouwenspositie binnen de vereniging. Inmiddels heeft dhr. B. de volgens hem onttrokken bedragen teruggestort op de bankrekening van de club. Het bestuur heeft een aantal leden gevraagd om de boeken van de afgelopen drie jaar (de periode waarin dhr. B. als penningmeester heeft gefungeerd) te onderzoeken. Zij zullen worden bijgestaan door de KNHB. Zodra er een volledig beeld is van de onregelmatigheden zal het bestuur de nodige juridische stappen zetten. Op dat moment zal er ook een bijzondere ledenvergadering bijeen worden geroepen om de leden volledig te informeren.
Uiteraard zal het bestuur de leden ook tussentijds informeren zodra daar aanleiding voor is en zijn wij ook voor vragen bereikbaar. Waarbij ik op uw begrip reken dat hangende het onderzoek niet alle informatie met alle leden gedeeld kan worden.
 
Harmjan Bootsma
voorzitter bestuur HC Derby

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht