Volg ons ook via:  
Nieuwsoverzicht
BESTUUR

17-10-2017
Aankondiging Algemene Leden Vergadering (ALV)
 
Aan alle leden van HC Derby,

Save the date! Noteer in uw agenda:


De Algemene Leden Vergadering (ALV) zal gehouden worden op donderdag 30 november 2017, aanvang 20.00 uur, in het clubhuis van HC Derby. 

Wij stellen als bestuur uw aanwezigheid zeer op prijs. We moeten het immers samen doen. Er staan belangrijke ontwikkelingen op stapel (onder meer de nieuwe velden) en daar willen we u zo goed mogelijk over informeren. Maar ook willen wij graag uw mening horen over onderwerpen die u belangrijk vindt. Dit is een gelegenheid om mee te denken over de toekomst en ontwikkeling van onze club. 

Zijn er punten die u op de agenda wilt zien, geeft u deze dan vóór 6 november aan ons door via de mail: [email protected] 

De definitieve agenda en notulen van de vorige vergadering worden u kort na 6 november toegestuurd. 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van HC Derby
 

7-10-2017
Contributie-inning gestart (update)
 
We zijn gestart met de inning van de contributies voor het seizoen 2017-2018. Net als voorgaande jaren wordt dit proces voor ons gedaan door Club Collect. Club Collect zal hiervoor naar ieder clublid afzonderlijk een e-mail verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. Het betaalverzoek betreft de reguliere contributie. Ook dit jaar is het weer mogelijk om ineens of in termijnen te betalen.

Indien u geen mail van Club Collect heeft ontvangen of u niet kunt internet bankieren, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 20 oktober a.s. van u. U kunt mailen naar: [email protected] 

NB: De technische storing bij Club Collect is inmiddels verholpen en het is  weer mogelijk om uw contributienota in termijnen te betalen. U kunt zelf het verwerkingsmoment van de drie betaaltermijnen aangeven in het keuze menu. Het verwerkingsmoment is de datum waarop Club Collect de termijnafschrijving doorgeeft aan uw bank. De daadwerkelijke afschrijving van uw rekening is enkele dagen later.

Met vriendelijke groet,
Vincent Maagdenberg
Penningmeester HC Derby
 

3-10-2017
Overlijden Dik Stok
 

In Memoriam


Afgelopen weekend is oud-voorzitter en oprichter van AMHC'65, Dik Stok overleden. 

Hij is als langst spelend AMHC'65-lid meegegaan naar HC Derby. 

Dik heeft onder meer in het eerste team gespeeld en het clubhuis van AMHC'65 ontworpen. 

Echt een spil van de club. Ook op Derby is hij altijd blijven komen, een goede ondersteuning voor het bestuur, altijd in voor advies en een trouw supporter voor zijn kinderen en kleinkinderen. 

Wij als bestuur, namens de gehele club, leven mee met zijn familie en wensen hun sterkte in deze moeilijke tijd.

 
Kalender
27-11  Zaalcoach avond
30-11  Algemene Leden Verga
15-12  gala diner B-lijn
7-1  nieuwjaarsborrel
17-2  Soppen of verzaken
 Hele kalender