Contributie
Image-1.png Image-2.png Image.png
 

Contributie

Opmerkingen contributie-schema 2024-2025:

 

  • In de statuten is bepaald dat het verenigingsjaar gelijk gesteld is aan het boekjaar dus van 1 juli t/m 30 juni. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan tegen het einde van het boekjaar en met in achtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken.
  • Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, wordt er tot tot januari pro rato herrekend, met dien verstande dat de minimale contributie € 75,- voor O12-leden en ouder c.q. € 50,- voor de jongste jeugd zal bedragen. Na januari blijft de volledige contributie verschuldigd en vindt er geen restitutie meer plaats.
  • Bij tijdelijk stoppen met hockeyen kan het lidmaatschap op niet spelend worden gezet en zodra er weer gehockeyd kan worden, wordt het lidmaatschap pro rato omgerekend. Indien er sprake is van een restitutie in verband met medische redenen, dan dient er een doktersverklaring ingediend te worden. Er wordt alléén herrekend als het lid zich heeft afgemeld bij de start van de ziekteperiode én na afloop.
  • Peildatum voor de leeftijdscategorie: 1 oktober
  • De contributiebetaling uitsluitend via iDeal of Incasso (meer info hieronder)
  • Het incasseren van de zaalcontributie vindt separaat plaats
  • Trainingsleden spelen geen wedstrijden
  • De Algemene Ledenvergadering van 15 juni 2018 heeft besloten dat er een selectie toeslag in rekening wordt gebracht voor de teams genoemd hierboven. Deze teams maken gedurende een langere periode gebruik van de faciliteiten. Deze teams worden getraind door meer gekwalificeerde trainers en spelen doorgaans op een waterveld.
  • Per seizoen 2020-2021 zullen de vaste keepers trainen via de Keepersschool waarvoor een extra bijdrage in rekening wordt gebracht.
  • De maximale contributie per gezin heeft betrekking op 1 adres en is niet van toepassing op de zaalhockeybijdrage.

 

LISA Contributie

Het proces rondom de inning van de contributies zal vanaf het seizoen 2020-2021 verzorgd door LISA Contributie. Dit onderdeel zorgt ervoor dat de vereniging zelf minder handelingen moet verrichten en de inning van onder meer de contributies praktisch automatisch geschiedt. LISA Contributie zorgt ervoor dat incasso’s worden uitgevoerd, storneringen worden verwerkt en via iDeal betaald kan worden. Het lid kan makkelijk via iDeal betalen als hij geen machtiging heeft afgegeven; net zoals hij/zij gewend is bij Bol of Coolblue.

Het betaalverzoek betreft de reguliere contributie. Voor de aparte zaal hockey factuur (veelal jeugd) wordt op een later tijdstip gefactureerd. Ook dit jaar is het weer mogelijk om ineens of in 3 termijnen te betalen.

De (keuze van) betaling ineens of in termijnen moet voorafgaand aan de facturatie bekend zijn. Voor gespreid betalen wordt per termijn € 2,50 extra op de nota in rekening gebracht (bij een contributiebedrag onder de € 150,- is dit € 1,50 per termijn). De bedragen zullen eind september, eind oktober en eind november van uw rekening worden afgeschreven.

De eerste termijn of volledige betaling moet eind september voldaan zijn. Uiterlijk in november zal de laatste termijn worden afgeschreven. Bij volledige betaling in één keer is de uiterste betaaldatum 15 oktober. Bij gespreid betalen is de laatste en uiterste betaaldatum 30 november. Indien u te laat betaalt, wordt er een boete van € 10,- per factuur opgelegd.

Indien u geen contributienota heeft ontvangen of u niet kunt internet bankieren, dan vernemen wij dit graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 30 september a.s. van u. U kunt mailen naar: [email protected]

Adreswijziging / verhuisberichten, wijziging in telefoonnummer enzovoort, kunt u doorgeven aan [email protected]


 

Contact

Adres
Middellijn 3
3335 KC Zwijndrecht

Postadres
Postbus 347
3330 AH Zwijndrecht